Jalaantota ykn olaantota Dhangeessuu

Barruu olaantoo ykn gadaantoo keessa dhangeessuu Kallattiin fayyadamuu dandeessa.Akkasumas addaan fageenya barruu goodayya olaantoo ykn gadaantoo waliin wal bira qabuun mijeessuu dandeessa ykn handaara olaantoo ykn gadaantoof fayyadami.

  1. Choose Format - Page Style and select the Header or Footer tab.

  2. Dirqalaalee addaan fageenyaa itti fayyadamu barbaaddu qindeessi.

  3. Olaantoo fi jalaantoof handaara ykn gaddiidduu dabaluuf,Dabalata cuqaasi. Qaaqni Handara/Duubbee ni banama.

Please support us!