Dirreewwan Naqaa Ida'uu

Dirreen naqaa qaama isa ati galmee keessatti qaaqa bantee waanta barreessite gulaaluuf cuqaastuudha.

  1. Saagi - Dirreewwan - Kabiroo fili, kana booda caancala Dalagalee cuqaasi.

  2. Kan cuqaastu “Dirree naqamaa” tarree Akaakuu keessaati.

  3. Isa Saagi cuqaasuunii fi jijjiiramaadhaaf barruu katabi.

  4. TOLEE cuqaasi.

Sajoo Qaxxee

To quickly open all input fields in a document for editing, press +Shift+F9.


Waa'ee Dirreewwanii

Please support us!