Dirree Guyyaa Jijjiiramaa ykn Dhaabbataa Saaguu

Guyyaa ammee akka dirree isa yeroo ati galmee bantu ofiin of sirreessuutti ykn akka dirree isa ofiin of hin sirreesineetti saaguu ni dandeessa.

  1. Saagi - Dirreewwan - Kabiroo fili, booda caancala Galmee cuqaasi.

  2. TarreeAkaakuu irratti 'Guyyaa' cuqaasi, booda kan kannan gadi godhii:

    Guyyaa akka dirree yeroo mara galmee bante fooyyeessu saaguuf, 'Guyyaa” tarree Filannooo keessaa cuqaasi.

    Guyyaa akka dirree hin fooyyofnetti saaguuf, “Guyaa (dhaabbataa)” tarree Filii keessatti cuqaasi.

Please support us!