Hiika Fayyadamaa Jechikaa irra Jechoota Haquu

  1. Choose - Language Settings - Writing Aids.

  2. Hiika fayyadamaa gulaaluu barbaadde tarreeHiika fayyadamaa keessatti, fi itti aansee Gulaaliicuqaasi.

  3. Tarree Jecha irraa jecha wara haqu barbaaddu fili, kana booda Haqi cuqaasi.

Please support us!