Hiika Fayyadamaa Jechikaa irra Jechoota Haquu

  1. Choose - Language Settings - Writing Aids.

  2. Hiika fayyadamaa gulaaluu barbaadde tarreeHiika fayyadamaa keessatti, fi itti aansee Gulaaliicuqaasi.

  3. Tarree Jecha irraa jecha wara haqu barbaaddu fili, kana booda Haqi cuqaasi.

Qubeeffannoo fi Caasluga Mirkaaneessuu

Please support us!