Gabatee: Jijjiiramaa

Yoo haalataan kun ka'aa tahe, jijjiiramii sarara tokko fi/yk tarjaa irraa hammamtaa gabatee dhiibbessa.

Icon Table: Variable

Gabatee: Jijjiiramaa

Please support us!