Goodayyaale walqabsiisuu dhiisi

Geessituu goodayyaawwan lama gidduutti qurxa. Geessituu isa goodayyaa filatame irraa hamma goodayyaa galteetti bal'atutti qofa qurxuu dandeessa.

Sajoo

Goodayyaale Walqabsiisuu Dhiisi

Please support us!