Link Frames

Goodayyaa filatame, goodayyaa itti aanuutti geessa. Barruun ofumaan goodayyaa tokko irraa gara kan birraatti yaa'a.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Format - Frame and Object - Link Frames.

On the Format bar, click the Link Frames icon.


Icon Link Frames

Goodayyaawwan Walqabsiisi

Please support us!