Tarree Teessoo Haaraa

Enter new addresses or edit the addresses for mail merge documents. When you click OK, a dialog prompts you for the location to save the address list.

Odeeffannoo Teessoo

Tokkoon tokkoon fudhataaf makiinsa ergannoo qabeentoota dirree galchi yk gulaali.

Lakkoofsa Galfataa Mul'si

Kuusaawwan ilaaluuf qabduu cuqaasi ykn lakkoofsa kuusaa galchi.

Haaraa

Tarree teessoo irratti kuusa duwwaa haaraa ida'a.

Haqi

Kuusa filataamee haqa.

Barbaadi

QaqaaGalfata Barbaadi bana.Galfataa uugu'u gulaalttu qaaqan banaatti ta'uu nidanda'a.

Maamileesi

Qaaqa iddoo dirree itti qiqindeessuu, maqaa jijjiiru, ida'uuf itti haqu dandeesu Tarree Teessoo Maamileesusiif bana.

Please support us!