New Address Block or Edit Address Block

Kaa'uumsa teessoo dirree deeta garee teessoo kan makiinsa ergannoo galmee keessa ifteessi.

Address elements

Dirree teessoo filitti dirree gara tarree biraatti harkisii.

>

Tarree Miseensa Teessoo irraa dirree filataame gara tarree biraatti ida'a. Dirree kana fakkaatu si'a tokko ol ida'u nidandeessa.s

<

Dirree filataamee tarree kabirroo irraa haqa.

Drag address elements here

Harkisii kaa'i yk qabduulee xiyyaa fayyadamitii dirree qindeessi.

Durargii

Durargii Kuusaa jalqaba kuusaa deetaaf teessuma garee teessoo ammee waliin agarsiisa.

(Qabduu Xiyyaa)

Tarree keessa maalima fili, kana booda galfata siqsuf qabduu xiyya cuqaasi.

Please support us!