Email Message

Type the message and the salutation for files that you send as email attachments.

This email should contain a salutation

Adds a salutation to the email.

Yooyoo dhuunfaa saagi

Yooyoo dhuunfaa ida'a. yooyoo dhuunfaa akka durtiitti fayyadaamuuf, saanduqa filannoo kana haqi.

Dubartii

Fudhataa dhiiratiif yayyoo kan ofii keetii filadhu.

Haaraa

Qaaqa fudhataa dhaltuutiifYooyoo Maamiloo bana.

Dhiira

Fudhataa dhiiratiif yayyoo kan ofii keetii filadhu.

Haaraa

Qaaqa fudhataa dhiiratiifYooyoo Maamiloo bana.

Maqaa dirree

Maqaa dirree kan teessoo dirree kuusa deeta odeeffannoo saala of keessa qabuu filadhu.

Gatii dirree

Gatii dirree isa saala fudhataa agarsiisuu filadhu.

Yooyoo waliigalaa

Yooyoo dhuunfaa yoo hinuumaamne; nagaa durargii fayyadamuuf filadhu.

Iddoo kanatti dhaamsa kee barreessi

Enter the main text of the email.

Please support us!