Tarree Teessoo Maamileesi

Galmeemakiinsa ergannookanaf tarree teessoo maamileesa.

Miseensa tarree teessoo

Dirree siqsu,haqu, yk maqaa jijjiirufii barbaaddu filadhu.

^

Dirree filatamee galfata tokkoo ol tarriicha keessa sochoosuf cuqaasi.

v

Dirree filatamee galfata tokkoo gadi tarriicha keessa sochoosuf cuqaasi.

Ida'i

Dirree barruu haaraa tokko saaga.

Haqi

Dirree filataame haqa.

Maqaa jijjiiri

Dirree barruu filataame maqaa jijjiira.

Please support us!