Text Box and Shape

Opens a submenu to edit the properties of the selected textbox or shape.

Ajaja kana bira gahuuf...

From the menu bar:

Choose Format - Text Box and Shape.


Hammamtaa fi Qubannoo

Wanta filatame hagamtaa jijjiira, sochoosa, marsaa ykn duufessa.

Sarara

Sarara filatameef dirqaalalee dhangeessuu qindeessa.

Bal'ina

Amaloota guutuu fakkaasaa wanta filatamee qindeessa.

Text Attributes

Teessoo fi amaloota korkoodeessuu barru fakkasa filatamee ykn wanta barruu keessaa qindeessa.

Fontwork

Galteewwan Hojbocquu wanta filatamee, qaaqa isa Hojbocquu duraanii waliin uumaame gulaala.

Please support us!