Haaromsi

Maalimaawwan galmee ammaa keessaa, isa qabeentoota xabboo, akkasuumas dirreewwanii fi kasaawwan qabu haaroomsa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Meeshaalee - Haaromsi filadhu


Mara Haaromsi

Geessituuwwan, dirreewwan, kasaawwan, qabeentaa, dhanga'ina fuulaa galmee ammaa keessaa mara haaroomsa.

Dirreewwan

Qabeentoota dirreewwan maraa, galmee ammaa keessaa haaroomsa.

Geessituuwwan

Geessitoota galmee ammaa keessaa harroomsa.

Kasaa Ammaa

Kasaa ammaa haaroomsa. Kasaan ammaa, isa qaree of keessaa qabuudha.

Kasaaf Gabatee mara

Galmee ammaa keessatti kasaawwan fi qabeentaa mara haroomsa. Ajaja kana fayyadamuu kee dura, qaree kasaa yk gabatee keessa kaa'uun sirraa hineegamu.

Taattoo Mara

Taattoowwan galmee ammaa keessaa harroomsa.

Dhangeessa Fuulaa

Dhangiiwwan fuulaa galmee keessaa haroomseetu ida'ama lakkoofsa fuulaa isa Kabala Haalojii irraa lamuu herreega.

Please support us!