Dirreewwan

Qabeentoota dirreewwan maraa, galmee ammaa keessaa haaroomsa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Meeshaalee - Haaromsi - Dirreewwan filadhu

Qabduu F9


Please support us!