Mara Haaromsi

Geessituuwwan, dirreewwan, kasaawwan, qabeentaa, dhanga'ina fuulaa galmee ammaa keessaa mara haaroomsa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Meeshaalee - Haaromsi - Hunda Haaromsi filadhu


Please support us!