Kasaaf Gabatee mara

Galmee ammaa keessatti kasaawwan fi qabeentaa mara haroomsa. Ajaja kana fayyadamuu kee dura, qaree kasaa yk gabatee keessa kaa'uun sirraa hineegamu.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Tools - Update - Indexes and Tables


Please support us!