Kasaa Ammaa

Kasaa ammaa haaroomsa. Kasaan ammaa, isa qaree of keessaa qabuudha.

Ajaja kana bira gahuuf...

Meeshaalee - Haaromsi - Hunda Haaromsi filadhu


Akkasuumas, kasaa yk qabeentaa keessaa mirga-cuqaasuu nidandeessa, kana booda Kasaa/Gabatee Haaromsi filadhu.

Edit Index or Table of Contents

Kasaa yk gabatee ammaa gulaala.

Delete Index or Table of Contents

Kasaa yk gabatee ammaa haqa.

Please support us!