Dhangeessa Fuulaa

Dhangiiwwan fuulaa galmee keessaa haroomseetu ida'ama lakkoofsa fuulaa isa Kabala Haalojii irraa lamuu herreega.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Tools - Update - Page Formatting


Galmeewwan dheeraa keessaa dhangeessuun fuulaa haaroomsuu, yeroo xiqoo fudhata.

Please support us!