Herregi

Foormulaa filatamee heeregeetu, bu'aasaa gabatee muraatti gargalcha.

Ajaja kana bira gahuuf...

Meeshaalee - Herregii filadhu

+ plus sign


Please support us!