Herregi

Foormulaa filatamee heeregeetu, bu'aasaa gabatee muraatti gargalcha.

Ajaja kana bira gahuuf...

Meeshaalee - Herregii filadhu

+ plus sign


Galmee Barruu irratti Foormulaa Xaxamoo Herregi

Bu'aa Herrega Gabatee, Gabatee Garagara irratti Agarsiisu

Please support us!