Gabateewwan Maki

Combines two consecutive tables into a single table. The tables must be directly next to each other and not separated by an empty paragraph.

Ajaja kana bira gahuuf...

From the menu bar:

Choose Table - Merge Table.


Yammuu gabateewwan walitti aanan sadii giduu qareen tahuu, yoo ajaja kana filatte, gabaticha isa itti makamuu barabaadu akka filatuu kasaaa argateetta jechuudha.

Please support us!