Load Styles

Imports formatting styles from another document or template into the current document.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Styles - Load Styles

In the Styles window. Click the Styles action icon on the top right of the Styles window and keep the mouse button pressed. Choose Load Styles from the submenu.

Different ways to open Styles window:

  • Press F11

  • Choose View - Styles

  • Choose Styles - Manage Styles


Akaakuuwwan

Akaakuuwwan qajojii jiranii tarreessa. Qabeentoota mul'isuudhaaf, tarree Qajojiiwwanii keessaa akaakuun tokko cuqaasi.

Qajojiilee

Akaakuu filatameef qajojiiwwan jiran tarreessa.

Barruu

Keewwata fi akkaataawwan arfii, galmee filatame irraa galmee ammaa keessatti fe'a.

Goodayyaa

Akkaataawwan goodayyaa, galmee filatame irraa galmee ammaa keessatti fe'a.

Pages

Akkaataawwan fuulaa, galmee filatame irraa galmee ammaa keessatti fe'a.

Lakkaawwii

Akkaataawwan lakkaawwii, galmee filatame irraa galmee ammaa keessatti fe'a.

Irrabi

Haalataawwan galmee ammaa keessaa isa akka haalatati fee'aa jirtuu, maqaa walfakkaatun moggaafamaniin bakka buusa.

warning

Haalataawwanii maqaansaanii walfakkaatan ofumaan irrabamu.


From File

Faayilii warra haalataawwan of keessaa qaban fe'uu barbaaddu agarsiisiitii, kana booda Bani cuqaasi.

Please support us!