Maki

Hammamtaa Gadee

Akka dhibbeentaa bal'ina fuulaatti, keewwatawwan sarara baaqee makuudhaaf, dheerina gadeessa galchi.

Please support us!