OfiinSirreessaa

Faayilicha akka filannoo ati Meeshaalee - OfiinSirreessaaDirqalaaleejalatti qindeessite ofumaan dhangeessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Tools - AutoCorrect.


While Typing

Automatically formats the document while you type. To set the formatting options, choose Tools - AutoCorrect - Options, and then click the Options tab.

Fayyadami

Automatically formats a document or a selection according to the options set in the AutoCorrect Options tab.

To select options, choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options, click the Options tab, then select options in the [M] column to be applied when the Apply command is chosen.

Fayyadamiif Jijjiirraa Gulaalii

Automatically formats the file according to the options that you set under Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options. In a dialog, you are asked to accept or reject the changes.

Dirqalaalee OfiinSirriissaa

Qaaqa OfiinSirreessaa bana.

Qaaqa Gabateewwaniif OfDhangi'aa banuuf, maadhee gabatee tokko keessaa cuqaasiitii, kana booda, Gabatee - OfDhangi'aafiladhu.

Please support us!