Akkaataa Lakkaawwii

Here you can create a Numbering Style. The Numbering Styles are organized in the Styles window.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose View - Styles (F11) - open context menu Modify/New (for List Styles).


Yammuu Akkaataan Lakkaawwii tokko uumamu, maqaan lakkaawwiitti ramadama. Kanaafituu, qajojiileen kana fakkaataan lakkaawwii "Moggaasa" kanaan waamamu. Lakkaawwiin hinmoggafamne, warri dhangeessuu sirriif fayyadan, kan qaaqa yk sajoowwan Rasasaa fi lakkaawwiikabala wanta keessatti uumamuu danda'a.

Gurmeessaa

Haalata filatameef dirqaalalee qindeessi.

Rasaasawwan

Haalatoota rasaasa garagaraa fayyadamuu dandeessu agarsiisa.

Sajoo Yaaddannoo

Rasaasaa fi Lakkaawwiin keeyyataa kan gargaaraman Barreessaan, Impireesii fi Fakkaasuu dhaani.


Numbering Style

Haalatoota lakkoofsa kennuu adda addaa fayyadamuu danddessu agarsiisa.

Toorii

Haalatoota gara garaa tarree sadarkaa waatti fayyadamuu dandeessuu agarsisa. LibreOffice hanga sadarkaalee toorii sagaliitti sadarkaa tarree keessaa deeggara.

Image

Saxaatoo adda addaa akka rasaasaatti tarree rasaasame keessatti fayyadamtu agarsiisa.

Qubannoo

Sets the indent, spacing, and alignment options for the numbered or bulleted list.

Customize

Dirqaalee dhangeessuu tarrewwan lakkoofsa ykn rasaasa'ee qindeessa yoo barbaadde, tokkoon tokkoo sadarkaalee tarree sadarkaa keessatti dhanga'ina fayyamuu ni dandeessa.

Haaromsi

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened. A confirmation query does not appear when you close the dialog.

Please support us!