Haqi

Gabatee irraa tarjaa(wwan) filataman haqa.

Ajajii kun kan jiraatu, yammuu qareen gabatee tokko keessa tahu qofa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Table - Delete - Columns.

On Table bar, click

Icon Delete Column

Tarjaa Haqi


Please support us!