Filadhu

Torraa isa qaree of keessaa qabu fila.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Table - Select - Row.


Dirqalii kun kan jiraatu, yammuu qareen gabatee tokko keessa tahu qofa.

Please support us!