Row Height

Changes the height of the selected row(s).

Ajaja kana bira gahuuf...

From the menu bar:

Choose Table - Size - Row Height.

From the context menu:

Choose Size - Row Height.

From the tabbed interface:

On the Table menu of the Table tab, choose Row Height.


Hojjaa

Hojjaa isa torraa(wwan) filatameef barbaaddu galchi.

Hammamtaatti taasisi

Hojjaa torraa qabeentoota man'eewwanitti firoomsuudhaaf, ofumaan qindeessa.

note

You can also right-click in a cell, and then choose Size - Minimal Row Height.


Please support us!