Hojjaa torraa

Changes the height of the selected row(s).

Ajaja kana bira gahuuf...

In the context menu of a cell, choose Row - Height.


Hojjaa

Hojjaa isa torraa(wwan) filatameef barbaaddu galchi.

Hammamtaatti taasisi

Hojjaa torraa qabeentoota man'eewwanitti firoomsuudhaaf, ofumaan qindeessa.

note

You can also right-click in a cell, and then choose Size - Minimal Row Height.


Please support us!