Hojjaa torraa

Hojjaa torraa(wwan) filatame jijjiira.

Ajaja kana bira gahuuf...

In the context menu of a cell, choose Row - Height.


Hojjaa

Hojjaa isa torraa(wwan) filatameef barbaaddu galchi.

Hammamtaatti taasisi

Hojjaa torraa qabeentoota man'eewwanitti firoomsuudhaaf, ofumaan qindeessa.

Sajoo Yaaddannoo

man'ee keessa mirga-cuqaasuu nidandeessa, kana booda Dhangi'i - Torraa - Hojjaa Mijuu filadhu.


Please support us!