Torraa

Hojjaa tarraawwanii, yk fili, saagi, akkasuumas tarreewwan haqi, qindeessi.

Ajaja kana bira gahuuf...

In the context menu of a cell, choose Row.


Hojjaa

Hojjaa torraa(wwan) filatame jijjiira.

Hojjaa Mijuu

Hojjaa torraa qabeentoota man'eewwanitti firoomsuudhaaf, ofumaan qindeessa. Kuniisi ijaarsa durtii kan gabateewwan haaraatti.

Distribute Rows Equally

Dheerina tarree filamee tarree isa dheeraa waliin wal simsiisuuf filannoo keessatti sirreessa.

Filadhu

Torraa isa qaree of keessaa qabu fila.

Saagi...

Inserts a row or column into the table. This command is only available when the cursor is in a table.

Haqi

Gabaticha irraa, torraa(wwan) filatame haqa.

Please support us!