Gabatee Cuqoo Fayyadamuun, Gabateewwan Gulaaluu

Gabatee cuqootiin, hagamtaa tarjaawwan gabatee, jijjiiruu fi haquu nidandeessa.

Tarreewwaani fi Tarjaawwan Haaromsa.

Tarjaawwan yk tarreewwan, saaguu fi haquu

Sajoo Yaaddannoo

To change the behavior of tables in a text document, choose - LibreOffice Writer - Table.


Please support us!