Dhangii Gabatee

Amalawwan gabatee filatamee ifteessa, fakkeenyaaf, maqaa, hiriira, addaan fageenya, bal'na tarjaa, handaaraa, akkasumas duubbee ifteessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Table - Properties.


Gabaee

Gabatee filatamaaf, dirqalaawwan hamamtaa, qubannoo, hiriiraa, addaan fageenyaa ifteessi.

Yaa'insa Barruu

Dirqalawwan yaa'insa barruu, barruu duraa fi booda gabatichatti qindeessi.

Tarjaawwan

Amalawwan bal,ina tarjaa ifteessi.

Handaarawwan

Dirqalawwan handaaraa wantoota filatamani kan barreessaa ykn Calc qindeessa.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!