Geessituu

Specify the properties of the hyperlink for the selected graphic, frame or OLE object.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Format - Image - Properties - Hyperlink tab.

Choose Format - Frame and Object - Properties - Hyperlink tab.

Choose Insert - Frame - Frame - Hyperlink tab.


Itti kornyeessi

Amalawwan walqabsiisaa qindeessi.

URL

Faayilii isa banuuf barbaadduu xurree guutuu galchi.

Sakatta'i

Faayilii isa akka geessituun akka banu barbaaddu agarsiisi, kana booda Banicuqaasi. Faayilii galtee meeshaa kee irra yk interneetii kaadimaa FTP keessaa tahu dandda'a.

Maqaa

Gabatichaaf maqaa tokko galchi.

Goodayyaa

Specify the name of the frame where you want to open the targeted file. The predefined target frame names are described here.

Barruyyaa Fakkaattii

Akaakuu BarruyyaaFakkaattii fayyadamuu barbaaddu fili. Ijaarsi BarruyyaaFakkaattii, ijaarsa geessituu isa ati fuula kana irratti galchitte faccisa.

Barruyyaa fakkaattii gama-kaadimaa

Barruyyaa fakkaattii gama-kaadimaa fayyadama.

Barruuyyaa fakkaattii gama-maamilaa

Barruuyyaa isa ati wanta filatameef uumte fayyadama.

URL

Please support us!