Insert (Text from File)

Inserts the contents of another document into the current document at the cursor position.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Insert - Text from File

Kamshaa Saagi banitti,

Sajoo

Text from File


Sajoo Qaxxee

Yeroo hundumaa, qabiiyyee faayilaa akkayyaa haaraa qabaachuudhaaf, kutaa tokko galmee kee keessatti saaguu, ittaansitee geessituu kan faayila barruu kutaa sanaa keessa jiruu saagi. Baldhintaadhaaf, kutaa tokko saagi ilaali.


Please support us!