Akkaataawwan Ramadi

Akkaataawwan keewwataa gooree irraa galfatoota kasaa uuma.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type, mark "Additional Styles" check box and then click Assign styles


Akkaataawwan

Tarreen kun akkaataawwan keewwataa, isa ati sadarkaalee kasaatti ramaduu dandeessu, of keessaa qaba.

Akkaataa keewwataa tokko irraa galfata kasaa tokko uumuuf, tarree Haalata keessaa haalata irra cuqaasiitii, kana booda, haalata gara sadarkaa kasaatti siqsuuf isa barbaaddu, qabduu >> kana cuqaasi.

<<

Akkaataa keewwataa isa filatamaa, sadarkaa kasaa keessatti sadarkaa tokko ol siqsa.

>>

Akkaataa keewwataa isa filatamaa, sadarkaa kasaa keessatti sadarkaa tokko gad siqsa.

Please support us!