Akkaataawwan

dhangeessa kan matadureewwan kasaa, gargareessotaa fi glfatoota kasaa jijjiiruuf akaataalee keewwataa adda addaa ramadu dandeessa. Akkasumas, akaataalee keewwataa qaaqa kana keessatti fooyyessuu nidandeessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Styles tab


Ramadama

Sadarkaalee

Sadarkaa kasaa isa dhangeessa isaa jijjiiruuf barbaaddu filadhu.

Akkaataawwan Keewwataa

Akkaataa keewwataa isa sadarkaa kasaa filatametti fayyadamuu feetu filadhuutii, qabduu Ramadi (<) jedhu cuqaasi.

<

Sadarkaa kasaa filatamee, haalataa keewwataa filatamee waliin dhangeessa.

Durtii

Dhangeessa sadarkaa filatamee gara akaataa keewwataa "Durtii" itt haaromsa.

Gulaali

Qaaqa iddoo akaataa keewwataa filataame fooyyessuu dandeessu Akaataa Keewwataabana.

Please support us!