Dhangii

Teessumaaf roga batergaa ifteessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Insert - Envelope - Format tab


Teessoo

Filaannoo qubannoof dhanga'ina barruu kan dirree teessootaa qindeessa.

Qubannoo

Qubannoo kan teessoo fudhatootaa batergaa irraa qindeessa.

Bitaa irraa

Qarreewwan bitaa batergaaf dirree teessoolee giduutti iddoo hamma dhiisuu barbaaddu saagi.

Gubbaa irraa

Qarreewwan irra batergaaf dirree teessoolee giduutti iddoo hamma dhiisuu barbaaddu saagi.

Gulaali

Dirree teessoolee gulaaluu barbaadduuf, haalataa dhanga'ina barruu cuqaasitii, filadhu.

Arfii

Qaaqa iddoo itti dhanga'ina arfii dirree teessoolee keessaa gulaaluu dandeessu sifayyadu bana.

Keewwata

Qaaqa iddoo itti dhanga'ina keewwataa dirree teessoolee keessaa gulaaluu dandeessu sifayyadu bana.

Ergaa

Filaannoo qubannoof dhanga'ina barruu kan dirree ergaa qindeessa.

Qubannoo

Batergaa irratti qubannoo teessoo ergiitoota qindeessa.

Bitaa irraa

Qarree bitaa batergaaf dirree ergaa giduutti iddoo hamma dhiisuu barbaaddu saagi.

Gubbaa irraa

Qarree irra batergaaf dirree ergaa giduutti iddoo hamma dhiisuu barbaaddu saagi.

Gulaali

Dirree ergaa gulaaluu barbaadduuf, haalataa dhanga'ina barruu cuqaasitii, filadhu.

Arfii

Qaaqa iddoo itti dhanga'ina arfii dirree ergaa keessaa gulaaluu dandeessu sifayyadu bana.

Keewwata

Qaaqa iddoo itti dhanga'ina keewwataa dirree ergaa keessaa gulaaluu dandeessu sifayyadu bana.

Hammamtaa

Dhangii hammaamtaa batergaa fayyadamtuuf, yk hammaamtaa mammiloo uumuu barbaadduu, filadhu.

Dhangeesi

Hammaamtaa batergaa isa barbaaddu, yk "Hiika Fayyadamaa" filadhuutii, kana booda, bal'naaf hojjaa kan hammaamtaa mammiloo galchi.

Bal'ina

Bal'ina batergaa saagi.

Hojjaa

Hojjaa batergaa saagi.

Dirree Durargii

Displays a preview of the current selection.

Please support us!