Formatting Marks

Barruu kee keessaa arfiiwwan maxxansalaa akka kudhangii keewwataa, cita sararaa, dhaabduu caancalaaf iddoowwanii mul'isa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose View - Formatting Marks

+F10

Kabala Durtii irra, cuqaasi

Formatting Marks Icon

Formatting Marks


Yammuu kudhangii keewwataa tokkoo haqtuu, keewwatii makamee sun dhangeessuu keewwatiichaa isa qareen irra jirutti darba.

To specify which formatting marks are displayed, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then select the options that you want in the Display formatting area.

Please support us!