Daangaalee Barruu

Fuulaa irraa iddoo daangaalee maxxanfamu agarsiisa yk dhoksa. Sarari daangaa hin maxxanfamu.

Ajaja kana bira gahuuf...

From the menu bar:

Choose View - Text Boundaries.

From the tabbed interface:

On the View menu of the View tab, choose Text Boundaries.


Please support us!