Daangaalee Barruu

Fuulaa irraa iddoo daangaalee maxxanfamu agarsiisa yk dhoksa. Sarari daangaa hin maxxanfamu.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose View - Text Boundaries


Please support us!