Galfata Moorquusa Gulaali

Edits the selected bibliography entry.

Ajaja kana bira gahuuf...

Gulaali - Galfata Murqussaa filadhu


Galfata

Maqaa gabaabaa

Galfata Moorquusaf gabaabbiilee agarsiisa.

Barreessaa, Mataduree

Galfata moorquusaa keessatti oddeeffannoo jiraniif barreessaaf mataduree mul'isa.

Fayyadami

Jijjiirama ati goote hojii irra erga olchee booda, qaaqa Galfata Moorquusaa Gulaali cufa.

Cufi

Qaaqa cufa.

Haaraa

Iddoo galfata haaraa itti uumuu danddesu siif bana akkasuumaas, qaaqaGalfata Moorquusa Qindeessi bana.

Gulaali

Iddoo galfata ammaa itti gulaaluu dandeesu siif bana akkasuumas, qaaqaGalfata Moorquusa Qindeessi bana.

Please support us!