Durargii Fuulaa

Displays a preview of the printed page or closes the preview when in preview mode.

Ajaja kana bira gahuuf...

Menu File - Print Preview.

Icon Print preview

Print Preview


Use the icons on the Print Preview Bar to scroll through the pages of the document or to print the document.

Furtuuwwan Fuulolee fi Fuulgadee dhiibuun fuuloota keessa maruu nidandeessa.

Sajoo Yaaddannoo

Durargii Fuulaa keessaa Ossoo jirtuu galmee kee gulaaluu hindandeesu.


Please support us!