Baafata Meeshaalee

Meeshaalee - Afaan - Murfisafiladh

Meeshaalee - Lakkoofsa Jechaa filadhu

Choose Tools - Chapter Numbering

Choose Tools - Chapter Numbering - Numbering tab

Choose Tools - Line Numbering (not for HTML format)

Meeshaalee - Jalaantoota filadhu

Caancala Meeshaalee - Jalaantoota - Jalaantoota jedhu filadhu

Caancala Meeshaalee - Miiljaleewwan - Miiljaleewwan filadhu

Gabatee - Jijjiiri - Barruu Gabateetti filadhu

Meeshaalee - Foo'i filadhu

Meeshaalee - Herregii filadhu

+ plus sign

Meeshaalee - Haaromsi filadhu

Choose Tools - Update - Page Formatting

Meeshaalee - Haaromsi - Hunda Haaromsi filadhu

Choose Tools - Update - Indexes and Tables

Meeshaalee - Haaromsi - Hunda Haaromsi filadhu

Meeshaalee - Haaromsi - Dirreewwan filadhu

Qabduu F9

Meeshaalee - Haaromsi - Geessitoota filadhu

Choose Tools - Update - Charts

Choose Tools - Protect Document - Protect Fields.

Choose Tools - Protect Document - Protect Bookmarks.

Meeshaalee - Masaka Makiinsa Ergannoo filadhu

Click the Mail Merge icon on the Mail Merge bar:

Click the Mail Merge icon on the Table Data bar:

Sajoo

Makiinsa Ergannoo

Please support us!