Baafata Saagi

Choose Insert - More Breaks - Manual Break

Choose Insert - More Breaks

Choose Insert - Field

Open context menu - choose Fields (inserted fields)

Choose Insert - Field - Date

Choose Insert - Field - Time

Choose Insert - Field - Page Number

Choose Insert - Field - Page Count

Choose Insert - Field - Subject

Choose Insert - Field - Title

Choose Insert - Field - First Author

Choose Insert - Field - More Fields

+F2

Kamshaa saagi irraa

Sajoo

Dirreewwan Saagi

Saagi - Dirreewwan - Kabiroo - Galmee caancala jedhu filadhu

Saagi - Dirreewwan - Kabiroo - Waabeffannaa caancala jedhu filadhu

Choose Insert - Cross-reference

Choose Saagi - Dirreewwan - Kabiroo - Functions caancala jedhu filadhu

Saagi - Dirreewwan - Kabiroo - Odeeffannoo Galmee caancala jedhu filadhu

Saagi - Dirreewwan - Kabiroo - Jijjiiramoota caancala jedhu filadhu

Saagi - Dirreewwan - Kabiroo - Kuusaa Deetaa caancala jedhu filadhu

Saagi - Kutaa filadhu

Kamshaa Saagi banitti,

Icon Section

Kutaa

Caancala Saagi - Kutaa - Kutaa, yk Dhangeessi - Kutaalee filadhu

Choose Insert > Section > Indents tab or choose Format > Sections - Options button - Indents tab

Choose Insert - Footnote and Endnote - Footnote or Endnote

Baafata halqalaa bani - Miiljalee/Ibsadabalataa (miiljalee/ibsa dabalataa saagame)

Kamshaa Saagi banitti,

Sajoo

Takkuumaan Miiljalee Saagi

Sajoo

Takkuumaan Ibsa Dabalataa Saagi

Saagi - Qabii filadhu

Baafata halqalaa banitii - Qabii filadhu

Saagi - Qabii - Dirqalawwan filadhu

Baafata halqalaa bani, Qabii - Dirqalawwan filadhu

Saagi - Toorbarruu filadhu

Kamshaa Saagi banitti,

Icon

Toorbarruu

Choose Insert - Script (only HTML documents)

Saagi - Kasaawwan fi Gabateewwan filahu

Choose Insert - Table of Contents and Index - Index Entry

Kamshaa Saagi banitti,

Sajoo

Galfata

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography

Saagi - Kasaawwan fi Gabateewwan - Galfata Muurquussaa filadhu

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (depending on the type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Table of Contents is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Alphabetical Index is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Illustration Index is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Index of Tables is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when User-Defined is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Table of Objects is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Bibliography is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type, mark "Additional Styles" check box and then click Assign styles

Caancala Saagi - Kasaawwan fi Gabateewwan - Kasaawwan fi Gabateewwan - Galfatoota (akaakuun qabeentaa yoo kan filattamuu tahe) jedhu filadhu

Caancala Saagi - Kasaawwan fi Gabateewwan - Kasaawwan fi Gabateewwan - Galfatoota (akaakuun qabeentaa yoo kan filattamuu tahe) jedhu filadhu

Caancala Saagi - Kasaawwan fi Gabateewwan - Kasaawwan fi Gabateewwan - Galfatoota (akaakuun kasii tarree qubee yoo kan filattamuu tahe) jedhu filadhu

Caancala Saagi - Kasaawwan fi Gabateewwan - Kasaawwan fi Gabateewwan - Galfatoota (akaakuun kasii ibsa yoo kan filattamuu tahe) jedhu filadhu

Caancala Saagi - Kasaawwan fi Gabateewwan - Kasaawwan fi Gabateewwan - Galfatoota (akaakuun qabeentaa yoo kan filattamuu tahe) jedhu filadhu

Caancala Saagi - Kasaawwan fi Gabateewwan - Kasaawwan fi Gabateewwan - Galfatoota (akaakuun kasii tarree qubee yoo kan filattamuu tahe) jedhu filadhu

Caancala Saagi - Kasaawwan fi Gabateewwan - Kasaawwan fi Gabateewwan - Galfatoota (akaakuun qabeentaa yoo kan filattamuu tahe) jedhu filadhu

Caancala Saagi - Kasaawwan fi Gabateewwan - Kasaawwan fi Gabateewwan - Galfatoota (akaakuun qabeentaa yoo kan filattamuu tahe) jedhu filadhu

Saagi - Kasaawwan fi Gabateewwan -Galfata Murqussaa filadhu, kana booda Gulaali cuqaasi

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Styles tab

Saagi - Batergaa filadhu

Choose Insert - Envelope - Envelope tab

Choose Insert - Envelope - Format tab

Choose Insert - Envelope - Printer tab

Saagi - Goodayyaa filadhu

Choose Format - Frame and Object - Properties

Kamshaa Saagi banitti,

Icon Insert Frame

Hujeekaan Goodayyaa Saagi

Choose Table - Insert Table

+F12

Kamshaa Saagi banitti,

Sajoo

Gabatee

Saagi - Sarartuu Sardalaa filadhu

Choose Insert - Text from File

Kamshaa Saagi banitti,

Sajoo

Text from File

Choose Insert - Header and Footer - Header

Choose Insert - Header and Footer - Footer

Please support us!