Baafata Gulaali

Gulaali - BarruuUfmaa filadhu

+F3

Kamshaa saaguu irratti,

Sajoo cuqaasi

BarruuUfmaa

Gulaali - KuusaDeetaa Jijjiirraa filadhu

Gulaali - Dirreewwan filadhu

Gulaali - Miiljaleewwan filadhu

Choose Edit - Reference - Index Entry...

Halqara bafataa baniitti Kasaa Galfataa filadhu

Dhangeessi - Kutaalee filadhu

Gulaali - BarruuUfmaa - BarruuUfmaa - MaqaaJijjiiri filadhu

Gulaali - Galfata Murqussaa filadhu

Gulaali - Haalataa Filannoo filadhu

Gulaali - Haalataa Filannoo filadhu

Please support us!