Faayilii

Bafatii kun ajajawwan waliigalaa akka galmeewwan foormulaa waliin hojeetuuf, kunis banuu, olkaa'uu, fi maxxansuu of keessaa qaba.

Haaraa

Galmee haaraa LibreOffice Uuma.

Open

Opens a local or remote file, or imports one.

Galmeewwan Dhihoo

Faayiloota yeroo baay'ee dhihoo banaman tarreessa. Faayilii tarree keessa banuuf, maqaa isaa cuqaasi.

Masaka

Xalayaalee firaa fi hojii, faaksiiwwan, ajanawwan, pirezanteeshiniiwwan, fi dabala uumun si qajeelcha.

Cufi

Galmee ammee sagantaa osoo hin balasiin cufa.

Olkaa'i

Galmeeammee olkaa'a yeroo galfata.

Akka------olkaa'i

Saves the current document in a different location, or with a different file name or file type.

Mara Olkaa'i

Galmeewwan fooyya`an LibreOffice mara olkaa`i.

Deebi'aa fe'aa

Galmee ammee maxxansa xumura olkaa'ameen bakka buusi.

Fooyya'insa

Saves and organizes multiple versions of the current document in the same file. You can also open, delete and compare previous versions.

Alerguu

Galmee ammee maqaa gara garaawalinii fi dhangii gara iddoo itti murteessitutti olkaa'a.

Ergi

Jalteessa galmee ammee gara fayyadamawwan garagaraatti erga.

Properties

Amaloota faayiliiammeedhaaf, xinannoo dabalatee kanneen akka lakkoofsa jechaa fi guyyaa faayilichi itti uumame agarsiisa.

Bahi

Prints the current document, selection, or the pages that you specify. You can also set the print options for the current document. The printing options can vary according to the printer and the operating system that you use.

Printer Settings

Select the default printer for the current document.

Exit LibreOffice

Closes all LibreOffice programs and prompts you to save your changes. This command does not exist on macOS systems.

Please support us!