Ajajoota LibreOffice Math fayyadamuuf

Waliigala LibreOfficetiif fuula gargaarsaa irratti ajajoota muraalee hunda irratti kan tahu, kan akka foddootaa fi baaffattota, maamila LibreOffice, maddoota deetaa, galmaayaa faayataa fi Harkisuu fi kaa'uu argachuu dandeessa.

Muraalee biroo wajjin gargaarsa yoo barbaadde, muraalee sanaaf sanduuqa makaa naannoo naanna'insaa keessaa wajjin gargaarsaaf bancufi.

Foormulaalee Galchuu fi Gulaalu

Barruu Galcha Jira

Amaloota Durtii Jijjiira Jira

Cita Sararaa Saaga Jira

Kutaale Foormulaa Hujeekan Hiriirsa Jira

Timijjiiwwan wajjiin hojjecha jira

Kutaale Foormulaa sadallaa keessatti makaa jira

Sadallaa Saaga Jira

Yaadota Galchaa Jira

Qaxxaamura (LibreOffice Math Gaheenya)

Please support us!