Kutaale Foormulaa sadallaa keessatti makaa jira

Entaale foormula keessatti saaga jira

Haala entaa keessa irrayyee fi waamsisaa isaani baayyisu, ida'u fi kkf of keessatti haammatu, gatiin waliin ( tokkummaan) ta'an sadallaa keessatti waliin haammatamu qabu.

Caasima kana fayyadama:

{a + c} over 2 = m

ykn

m = {a + c} over 2

Please support us!