Kabiroo

Ajajoota barreefaman

Symbol in Elements pane

Hiikkoo

<?>

Iddooqaa

dotsaxis

Icon

Cita siiqqee-Math

dotsdown

Icon

Cita shafaaxa asii gadii

dotslow

Icon

Cita

dotsup or dotsdiag

Icon

Cita shafaaxa asii olii

dotsvert

Icon

Cita sarjaa

downarrow

Icon

Xiyya asii gadii

exists

Icon

Ibsituu jireenya, yoo tiqaate tokko jira

notexists

Icon

Existential quantifier, there does not exist

forall

Icon

Ibsituu adduunyawa, hundaaf

hbar

Icon

h sarara irra waliin

im

Icon

Qaama yaada lakkoofsa xaxaa

infinity or infty

Icon

Dhuma-maleessa

lambdabar

Icon

laamda sarara irra waliin

leftarrow

Icon

Xiyya bitaa

nabla

Icon

Karqabee naabla

partial

Icon

Walakkaa fakkeessi ykn muudana qindeessi

re

Icon

Qaama sirri lakkoofsa xaxaa

rightarrow

Icon

Xiyya mirgaa

uparrow

Icon

Xiyya Ol

wp

Icon

faankishinii p, Weierstrass p


Mallattoole kabiroo

Mallattoolee herreega gosa garagaraa mul'isa.

Please support us!