Fankishinoota

Ajajoota barreefaman

Symbol in Elements pane

Hiikkoo

abs

Icon Absolute amount

Hamma dhugaa

arccos

Icon Inverse cosine or arccosine

Koosaayinii faalla ykn golboo koosaayinii

arccot

Icon Inverse cotangent or arccotangent

kootaanjantii faalla ykn golboo kootaanjantii

arcosh

Icon Inverse hyperbolic cosine

Koosaayinii haayiparboolikii faalla

arcoth

Icon Inverse hyperbolic cotangent

Kootaanjantii haayiparboolikii faalla

arcsin

Icon Inverse sine or arcsine

Saayinii faalla ykn golboo saayinii

arctan

Icon Inverse tangent or arctangent

Taanjantii faalla ykn golboo taanjantii

arsinh

Icon Inverse hyperbolic sine

Saayinii haayiparboolikii faalla

artanh

Icon Inverse hyperbolic tangent

Taanjantii haayiparboolikii faalla

backepsilon

epseelonii duuba

cos

Icon Cosine

Koosaayinii

cosh

Icon Hyperbolic cosine

Kosaayinii haayiparboolikii

cot

Icon Cotangent

Kootaanjantii

coth

Icon Hyperbolic cotangent

Kootaanjantii haayiparboolikii

exp

Icon General exponential function

Fankishinii eksiponeenshaalii waligala

fact

Icon Factorial

Faakitooriyaali

func e^{}

Icon Natural exponential function

Fankishinii eksiponeenshaalii uumama

ln

Icon Natural logarithm

Logaarizimii usumama

log

Icon General logarithm

Logaarizimii waligala

nroot

Icon n-th root of x

ruutii n-ffaa x

sin

Icon Sine

Saayinii

sinh

Icon Hyperbolic sine

Saayinii haayiparboolikii

sqrt

Icon Square root

Iskuweer ruuttii

sub

x jalarfii n waliin

sup

Icon n-th power of x

paawurii n-ffaa x

tan

Icon Tangent

Taanjantii

tanh

Icon Hyperbolic tangent

Taanjantii haayiparboolikii


Fankishinoota

Choose a function in the lower part of the Elements pane. These functions are also listed in the context menu of the Commands window. Any functions not contained in the Elements pane need to be typed manually in the Commands window.

Please support us!