Hariiroole

Ajajoota barreefaman

Symbol in Elements pane

Hiikkoo

< or lt

Icon

Irra xiqqaa

<< or ll

Baay'ee irra xiqqaa

<= or le

Icon

Irra xiqqa ykn walqixa

<> or neq

Icon

Walqixa miti

=

Icon

Hima walqixa

> or gt

Icon

Irra guddaa

>= or ge

Icon

Irra gudda ykn walqixa .... dha

>> or gg

Daran irra gudda

approx

Icon

Tilmaaman

def

akkasitti hiikama/hiikadhaan .... walqixa

divides

Icon

Qoodiile

dlarrow

Icon

Xiyya gara bitaa sarara dacha waliin

dlrarrow

Icon

Xiyya gara bitaa fi mirgaa sarara dacha waliin

drarrow

Icon

Xiyya gara mirgaa sarara dacha waliin

equiv

Icon

Walgita/ .... roggita

geslant

Icon

Irra gudda-walqixa .... dha

leslant

Icon

Irra xiqqa-walqixa.... dha

ndivides

Icon

hin qoodamu

ortho

Icon

... ortoogonaali dha

parallel

Icon

... walmaddii dha

prop

Icon

... gitaa'aa dha

sim

Icon

.... walfakkaata dha

simeq

Icon

...walffakaata ykn walqixa

toward

Icon

Gara

prec

Icon

Precedes

nprec

Icon

Not precedes

succ

Icon

Succeeds

nsucc

Icon

Not succeeds

preccurlyeq

Icon

Cita tuuta ykn walqixa

succcurlyeq

Icon

Cita tuuta ykn walqixa

precsim

Icon

Cita tuuta ykn walqixa

succsim

Icon

Cita tuuta ykn walqixa

transl

Calaqqee mallattoo walgitta

transr

Xabboo mallattoo walgitta


Hariiroole

You can choose among various relations to structure your LibreOffice Math formula. The relation functions are displayed in the lower part of the Elements pane. The list is also in the context menu of the Commands window. All relations that are not contained in the Elements pane or in the context menu can be typed manually in the Commands window.

Please support us!