Gabaatee Wabii Foormulaa

Kutaan wabii kun tarreele heedduu ogeejjii, faankishinii, mallattoole fi amala dhangeessuu LibreOffice Math keessa of keessatti qaba. Ajajootni baay'een agarsiisaman sajoo foddaa Foormulaa Maalimootaa ykn baafata halqara foddaa Ajaja keessa fayyadamuun saagamu.

Ogeejjii Tokkee fi Lamee

Hariiroole

Ogeejjii Qindeessi

Fankishinoota

Osgeejjiilee

Amaloota

Kabiroo

Sadallaa

Dhangeessuu

Please support us!