Mallattoole Kasaale waliin

Fakkeenya kabiroo akkaata mallattooleen kasaale waliin LibreOffice Math keessatti uumaman. Gabatee muraa fayyadamuun fakkeenya kan foddaa Ajaja tiif garagalchitee foormulaa kee keessatti fayyadamu ni dandeessa.

Symbols with Indices

%SIGMA_g^{{}+{}}lsup 3

Please support us!